Om Separerade föräldrar

separerade_fotboll

Den här sajten är framtagen av Försäkringskassan och innehåller information och tjänster för separerade föräldrar som vill komma överens om ett rättvist underhåll för sitt eller sina barn. 

Bakgrunden är dels ett nytt regeringsuppdrag som ger Försäkringskassan ett större ansvar att hjälpa föräldrar att komma överens i underhållsfrågor och dels en lagändring inom underhållsstöd. Lagändringen innebär att Försäkringskassan inte kommer att betala ut underhållsstöd i de fall en underhållsskyldig förälder har betalat till Försäkringskassan i rätt tid i minst sex månader i följd. Istället ska föräldrarna då sköta betalningen av underhållsbidrag själva utan att använda Försäkringskassan som mellanhand.

Många barn får för lite

Fler barn kan nämligen få mer i underhållsbidrag om föräldrarna sköter betalningarna själva. Så många som 43 procent av alla barn som får underhållsstöd får för lite pengar, vilket till stor del beror på att många föräldrar tror att underhållsbidraget (den summa den ena föräldern betalar till den andra) inte kan vara högre än underhållsstödsbeloppet. Men underhållsbidraget ska grundas på vad barnet kostar och hur mycket varje förälder har förmåga att bidra med.